Kontaktperson

Medlemsavgiften brukar varje år samlas in av klassföräldrar eller kassör och betalas in till Föräldraföreningens postgiro. Avgiften är frivillig, men är en förutsättning för att klassen ska kunna få resebidrag i åk 3 och 5. I övrigt används avgiften till att på olika sätt förbättra för eleverna i och utanför skolan.
Medlemsavgift: 100 kronor per barn
Postgiro: 437 21 81-0