Kontaktperson

IMG_8514

Trafikgruppen arbetar med frågor som rör trafiksäkerheten i skolans närområde – vi vill uppnå en säker och trygg trafikmiljö där barnen går och cyklar till och från skolan.

Trafikgruppen består av engagerade föräldrar i samarbete med personal från Ålstensskolan samt Trafikkontoret i Stockholm Stad.

Kontakta oss gärna med tips och funderingar eller om du vill engagerad dig i gruppen.

Nedan har vi samlat information kring vad vi gör – scrolla ned och klicka dig runt bland länkar och informationsblad. Håll även koll på veckobrevet som skickas ut till Ålstensskolans alla föräldrar och där vi löpande informerar om Föräldraföreningens Trafiksäkerhetsarbete. 

 

Trafikföräldrar Vårterminen 2020

F Blå vecka 2
F Blå vecka 3
1 A vecka 4
1 B vecka 5
1 C vecka 6
2 A vecka 7
2 B vecka 8
vecka 9 – sportlov
2 C vecka 10
2 D vecka 11
3 A vecka 12
3 B vecka 13
3 C vecka 14
vecka 15 — påsklov
3 D vecka 16
4 A vecka 17
4 B vecka 18
4 C vecka 19
4 D vecka 20
5 A vecka 21
5 B vecka 22
5 C vecka 23
Terminens slut

 

 

ÅLSTENSKOLAN ÄR EN SKOLA DIT VI GÅR OCH CYKLAR

Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Andra föräldrar vill att barnen ska gå, men tycker det är för mycket trafik – och därför skjutsar man …

Låt bilen stå.

Ålstensskolan är en skola dit vi går och cyklar – trafikmiljön blir tryggare och säkrare för våra barn.

 

 

GÅTÅG

Organisera ett gåtåg med grannar och familjer i ditt närområde!

Slå ihop er med familjerna i kvarteret och turas om att gå med barnen. Alla tjänar på det – barnen blir piggare av promenaden,  och får lättare att koncentrera sig i skolan. Föräldrarna spar tid när man bara går en morgon i veckan. Onödiga avgaser och utsläpp minskar men viktigaste av allt är säkerheten – vi måste gemensamt se till att det blir tryggare för barnen att röra sig i området. Fråga oss gärna om du vill ha hjälp.

Länkar med inspiration, lätt som en plätt:

http://www.mjolby.se/download/18.6361cea312312e817e0800033/1366298722389/vandrande-skolbuss-gott-exempel-2009.pdf

http://www.svd.se/gatag-bot-mot-farliga-bilister_3427675

2 minuters funderingsfilm från Trafikkontoret i Göteborg bland annat om förträffligheten med GåTåg.

 

 

 

VARFÖR INTE SKJUTSA?

Alltså. Det är rätt enkelt.

Vi vill inte att det händer en olycka. Ingen liten olycka och ingen allvarlig olycka där våra barn råkar illa ut. Det är den främsta anledningen till att vi bedriver detta arbete. Det finns ytterligare anledningar också, läs gärna presentationen som sammanställdes inför ett Föräldrarådsmöte under våren 2015.

Bilfri_Månad_Text

Pågående arbete: Dokument upprättat av Trafikkontoret, skolan och Föräldraföreningen som överblick och grund för hur vi kan arbeta med trafiksäkerhetsfrågor: Skolreseplan Ålstensskolanskola 2011 ARBETSMATERIAL 

 

 

ELEVRÅDET FICK EN UPPGIFT

Vi gav Elevrådsstyrelsen i uppgift att titta på trafiksituationen utanför skolan för att få reda på hur de upplever morgnarna. Se vårt uppdrag och deras rapportering här:

Uppdragsbeskrivning – Kartläggning Trafikfaror vid Ålstensskolan

Trafiksituationen_Elevråd_2015

”Många föräldrar har alldeles för bråttom. Gå upp tidigare!”

”Vi vill ha en trygg skolväg utan bilar!”

//Elevrådsstyrelsen

Insikten om hur skjutsande föräldrar utgör en fara för våra barn resulterade i att vi nu infört Trafikföräldrar.

Skrolla ned och läs mer!

 

 

BILFRI APRIL OCH BILFRI SEPTEMBER

Under en månad på hösten och en månad på våren fokuserar vi extra mycket på trafikfrågor. Genom att belysa vikten av var och ens eget ansvar för trafiksituationen hoppas vi på tydliga resultat. Resultat som så klart är giltiga under årets alla månader.

Vi vill uppmuntra er föräldrar att ta chansen att befästa nya bra vanor, för såväl barn som vuxna. Fördelarna med att gå istället för att åka bil till skolan är många:

•Risken för trafikolyckor minskar och det blir tryggare i hela området, då fler väljer andra transportsätt.

•Bättre miljö – renare luft, lugnare och tystare trafikmiljö.

•En promenad ger barnen en bra start på dagen, innan de ska sitta still på lektionerna.

Är det svårt att hinna med att själv gå med de mindre barnen varje dag så kan vi rekommendera er att starta ett GÅ-TÅG.

Bilfri_Månad_HT2017

 

 

TRAFIKFÖRÄLDRAR 

För att alla föräldrar skall få bättre inblick i hur trafiksituationen ser ut på mornarna inför vi nu Trafikföräldrar. Varje morgon kommer det finnas föräldrar vid skolans entréer som observerar trafikläget för barnen och är behjälpliga för barnen vid övergångsställena. Vi föräldrar får på så sätt insikt i konsekvenserna av skjutsandet – vilket förhoppningsvis ger bättre förståelse för barnens säkerhet och leder till ökad trygghet. Att det finns vuxna iklädda synliga västar bidrar med sin blotta närvaro till att skapa ett lugnare trafikklimat.

Varje klass har tilldelats en vecka under terminerna och Föräldrarådsrepresentanterna ansvarar för att sprida informationen och att meddela oss namn från sina respektive klasser.

Materialet som skickats ut till Föräldrarådsrepresentanterna finns här:

Trafikföräldrar_Namn kopia

Lapp_Vägg_Beskrivning

Schema Trafikföräldrar HT2018 och VT2019:

Trafikföräldrar_Schema_2018:2019

 

 

OM DU NÅGON GÅNG ÄNDÅ KÖR BIL…

…stanna då en bit från skolan och låt barnet gå sista biten själv. På kartan har vi markerat lämpliga avlämningsplatser. Men kom ihåg att barnen har rätt till en trygg och säkert skolväg – välj gång och cykling.

safeschool_map

Karta_Avlämningsplatser_Sid 2

Karta_Avlämningsplatser_sid 1

 

 

RADIO 

I radioprogrammet Cykla i P1 från 28 juli handlar ett avsnitt om att cykla till skolan jämfört med att bli skjutsad av föräldrar. Hälsoeffekter, luftkvalitet och barns rörelsefrihet. Lyssning rekommenderas.

 

 

CYKELDAG

Under våren arrangeras en cykeldag för skolans 5:or. Vi talar om trafikregler, mekar med cyklar, övar cykelvett med egen cykel i området med mera. På våren 2015 kom Cykelfrämjandet till skolan och stod för årets cykeldag. Mycket uppskattat och roligt tycker både elever och lärare. Tack till Trafikkontoret och stort tack till Cykelfrämjandet.

På cykeldagen märks det mycket tydligt att det är stor skillnad på trafikvana hos eleverna. Hett tips är därför: cykla mycket tillsammans med ditt/dina barn så övar de balans, stabilitet och cykelvett! De blir inte automatiskt mogna för att klara sig i trafiken vid en viss ålder – de måste öva med bra förebilder. Upp på hojen och ge er ut.

 

Hur man kan arbeta med cykelfrågor och trafiksäkerhet inom skolan kan man läsa om i vårens nummer av  tidningen CYKLING (start på sidan 18),  http://issuu.com/cykelframjandetsriksforening/docs/cykling_1_2015/1

Ålstensskolan finns omnämnd och vi har också fått mycket fin uppmuntran från Trafikkontoret som tycker att vi bedriver ett exemplariskt trafikarbete och är föredöme för andra skolor – superkul att höra så klart!

 

 

NATIONELL CYKELPLAN

En ökad och säker cykling bidrar till att minska resandets miljöpåverkan och bidra till bättre folkhälsa, därför har regeringen tagit fram en nationell cykelstrategi. Yes!!!

Läs den i sin helhet här:

Cykelstrategi

 

 

CYKLING BLAND BARN OCH UNGA: EN KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING

Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet. VTI har i detta regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till detta, baserat på litteraturstudier och kontakter med relevanta aktörer samt analyser av resvanedata och olycksstatisk. Även barnens trafikmognad, vikten av vanor i tidig ålder för fortsatt livshälsa samt genusfrågor tas upp.

Rapporten är helt färsk (december 2017) läs den i sin helhet här:

VTI_cykelrapport

 

 

VI BLEV INBJUDNA ATT TALA…

…om hur vi på Ålstensskolans arbetar med trafikfrågor för att göra det säkrare och tryggare för våra barn. Stockholm Stad och Trafikkontoret bjöd in Trafikgruppen till Cykelseminariet 2017 anordnat av Stockholm läns landsting. Seminariet  riktar sig i  till tjänstemän på kommuner och myndigheter, den främsta målgruppen är stads- och trafikplanerare på kommuner i Stockholms län. Barn och ungas cykling är en högt prioriterad fråga bland länets kommuner och det finns ett stort intresse för Stockholms stads arbete på säkra och trygga skolvägar.

Vi var också på plats vid konferensen Hållbart resande i kommun . Ur programbladet: Runt om i landet pågår satsningar för att minska bilanvändandes och genom aktiv beteendepåverkan skapa ett mer hållbart resande som bättre når upp till miljömålen. Under denna konferens delar framstående kommuner med sig av sina erfarenheter från framgångskoncept. Några av landets främsta experter på området var också inbjudna. Vi fick mycket uppskattning och många upplever samma problem med skjutsande föräldrar. 

 

 

ÅLSTENSELEVER I TRAFIKKONTORETS INSPIRATIONSFILM 2018

En person från föräldraföreningens trafikgrupp har suttit med i Stockholms Stads referensgrupp för framtagandet av inspirationsfilmer för ökade och aktiva resor till och från skolan. Några av skolans elever syns i filmerna och vi hoppas att fler skolor blir sugna på att aktivt arbeta med trafikfrågor. Barnen har uppenbarligen förstått poängen:)

Håll ögonen extra öppna 3:53 in i filmen!

Även i del 1 av filmserien finns elver från vår skola med – hurra för våra kloka ungar!

Del 2 är också sevärd, klicka och lär av Andy, Konstapel Flär och barnen.

 

VAD GÖRS PÅ ANDRA SKOLOR?

På ett seminarium anordnat av Svenska Cykelstäder berättade trafikingenjören Per Westermark på Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun hur de arbetar med aktiva transporter. De har ett finfint projekt som spridits till flera skolor.

Vi vet att antalet barn som promenerar eller cyklar till skolan har minskat drastiskt de senaste 40 åren vilket gått ut över både fysik och inlärning. Se inslaget om hur det rent praktiskt kan gå till att engagera en skola:

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/cykling-ska-göra-skolbarnen-piggare-3368652

 

Let´s gå, trampa på heter Luleås projekt, så här går det till: