Kontaktperson

IMG_8514

En viktigt uppgift för oss är att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö där barnen går och cyklar till och från skolan.

Varje vardagsmorgon hjälps föräldrar åt att agera Trafikföräldrar vid skolans entréer. Uppgiften är att finnas tillgängliga vid övergångsställen och med sin närvaro ge barnen en tryggare väg till skolan. Barnen uppmuntras att själva se sig för innan de går över övergångsstället.

SCHEMA HÖSTEN 2020 OCH INSTRUKTIONER

[Information kommer]

Schema trafikföräldrar HT2021 – VT 2022

Instruktion trafikföräldrar 2021

 

ÅLSTENSKOLAN ÄR EN SKOLA DIT VI GÅR OCH CYKLAR

Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Andra föräldrar vill att barnen ska gå, men tycker det är för mycket trafik – och därför skjutsar man …

Låt bilen stå.

Ålstensskolan är en skola dit vi går och cyklar – trafikmiljön blir tryggare och säkrare för våra barn.

GÅTÅG

Organisera ett gåtåg med grannar och familjer i ditt närområde!

Slå ihop er med familjerna i kvarteret och turas om att gå med barnen. Alla tjänar på det – barnen blir piggare av promenaden,  och får lättare att koncentrera sig i skolan. Föräldrarna spar tid när man bara går en morgon i veckan. Onödiga avgaser och utsläpp minskar men viktigaste av allt är säkerheten – vi måste gemensamt se till att det blir tryggare för barnen att röra sig i området. Fråga oss gärna om du vill ha hjälp.

Länkar med inspiration, lätt som en plätt:

http://www.mjolby.se/download/18.6361cea312312e817e0800033/1366298722389/vandrande-skolbuss-gott-exempel-2009.pdf

http://www.svd.se/gatag-bot-mot-farliga-bilister_3427675

2 minuters funderingsfilm från Trafikkontoret i Göteborg bland annat om förträffligheten med GåTåg.

 

VARFÖR INTE SKJUTSA?

Alltså. Det är rätt enkelt.

Vi vill inte att det händer en olycka. Ingen liten olycka och ingen allvarlig olycka där våra barn råkar illa ut. Det är den främsta anledningen till att vi bedriver detta arbete. Det finns ytterligare anledningar också, läs gärna presentationen som sammanställdes inför ett Föräldrarådsmöte under våren 2015.

Pågående arbete: Dokument upprättat av Trafikkontoret, skolan och Föräldraföreningen som överblick och grund för hur vi kan arbeta med trafiksäkerhetsfrågor: Skolreseplan Ålstensskolanskola 2011 ARBETSMATERIAL 

OM DU NÅGON GÅNG ÄNDÅ KÖR BIL…

…stanna då en bit från skolan och låt barnet gå sista biten själv. På kartan har vi markerat lämpliga avlämningsplatser. Men kom ihåg att barnen har rätt till en trygg och säkert skolväg – välj gång och cykling.

safeschool_map

Karta_Avlämningsplatser_Sid 2

Karta_Avlämningsplatser_sid 1

RADIO 

I radioprogrammet Cykla i P1 från 28 juli handlar ett avsnitt om att cykla till skolan jämfört med att bli skjutsad av föräldrar. Hälsoeffekter, luftkvalitet och barns rörelsefrihet. Lyssning rekommenderas.

CYKELDAG

Under våren arrangeras en cykeldag för skolans 4:or. Vi talar om trafikregler, mekar med cyklar, övar cykelvett med egen cykel i området med mera. På våren 2015 kom Cykelfrämjandet till skolan och stod för årets cykeldag. Mycket uppskattat och roligt tycker både elever och lärare. Tack till Trafikkontoret och stort tack till Cykelfrämjandet.

På cykeldagen märks det mycket tydligt att det är stor skillnad på trafikvana hos eleverna. Hett tips är därför: cykla mycket tillsammans med ditt/dina barn så övar de balans, stabilitet och cykelvett! De blir inte automatiskt mogna för att klara sig i trafiken vid en viss ålder – de måste öva med bra förebilder. Upp på hojen och ge er ut.

Hur man kan arbeta med cykelfrågor och trafiksäkerhet inom skolan kan man läsa om i vårens nummer av  tidningen CYKLING (start på sidan 18),  http://issuu.com/cykelframjandetsriksforening/docs/cykling_1_2015/1

Ålstensskolan finns omnämnd och vi har också fått mycket fin uppmuntran från Trafikkontoret som tycker att vi bedriver ett exemplariskt trafikarbete och är föredöme för andra skolor – superkul att höra så klart!

NATIONELL CYKELPLAN

En ökad och säker cykling bidrar till att minska resandets miljöpåverkan och bidra till bättre folkhälsa, därför har regeringen tagit fram en nationell cykelstrategi. Yes!!!

Läs den i sin helhet här:

Cykelstrategi

CYKLING BLAND BARN OCH UNGA: EN KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING

Cyklandet bland barn och unga har minskat, vilket får negativa effekter på hälsa och barns självständiga mobilitet. VTI har i detta regeringsuppdrag sammanställt kunskap om tänkbara orsaker till detta, baserat på litteraturstudier och kontakter med relevanta aktörer samt analyser av resvanedata och olycksstatisk. Även barnens trafikmognad, vikten av vanor i tidig ålder för fortsatt livshälsa samt genusfrågor tas upp.

Rapporten är helt färsk (december 2017) läs den i sin helhet här:

VTI_cykelrapport

VI BLEV INBJUDNA ATT TALA…

…om hur vi på Ålstensskolans arbetar med trafikfrågor för att göra det säkrare och tryggare för våra barn. Stockholm Stad och Trafikkontoret bjöd in Trafikgruppen till Cykelseminariet 2017 anordnat av Stockholm läns landsting. Seminariet  riktar sig i  till tjänstemän på kommuner och myndigheter, den främsta målgruppen är stads- och trafikplanerare på kommuner i Stockholms län. Barn och ungas cykling är en högt prioriterad fråga bland länets kommuner och det finns ett stort intresse för Stockholms stads arbete på säkra och trygga skolvägar.

Vi var också på plats vid konferensen Hållbart resande i kommun . Ur programbladet: Runt om i landet pågår satsningar för att minska bilanvändandes och genom aktiv beteendepåverkan skapa ett mer hållbart resande som bättre når upp till miljömålen. Under denna konferens delar framstående kommuner med sig av sina erfarenheter från framgångskoncept. Några av landets främsta experter på området var också inbjudna. Vi fick mycket uppskattning och många upplever samma problem med skjutsande föräldrar. 

ÅLSTENSELEVER I TRAFIKKONTORETS INSPIRATIONSFILM 2018

En person från föräldraföreningens trafikgrupp har suttit med i Stockholms Stads referensgrupp för framtagandet av inspirationsfilmer för ökade och aktiva resor till och från skolan. Några av skolans elever syns i filmerna och vi hoppas att fler skolor blir sugna på att aktivt arbeta med trafikfrågor. Barnen har uppenbarligen förstått poängen:)

Håll ögonen extra öppna 3:53 in i filmen!

Även i del 1 av filmserien finns elver från vår skola med – hurra för våra kloka ungar!

Del 2 är också sevärd, klicka och lär av Andy, Konstapel Flär och barnen.

 

VAD GÖRS PÅ ANDRA SKOLOR?

På ett seminarium anordnat av Svenska Cykelstäder berättade trafikingenjören Per Westermark på Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun hur de arbetar med aktiva transporter. De har ett finfint projekt som spridits till flera skolor.

Vi vet att antalet barn som promenerar eller cyklar till skolan har minskat drastiskt de senaste 40 åren vilket gått ut över både fysik och inlärning. Se inslaget om hur det rent praktiskt kan gå till att engagera en skola:

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/cykling-ska-göra-skolbarnen-piggare-3368652

Let´s gå, trampa på heter Luleås projekt, så här går det till: