Att vara klassförälder

Att under ett läsår få förmånen att vara klassförälder är ett roligt uppdrag. Barnen brukar tycka om att mamma/pappa är lite extra aktiva under ett år i skolan. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle för dig som förälder att lära känna barnen, föräldrarna och lärarna i klassen lite bättre.
Det är inte alltid så lätt att veta vad som förväntas av en klassförälder. Som en hjälp på vägen har vi därför sammanställt en guide till klassföräldrarna på aktiviteter som man förslagsvis kan hjälpa till med.

 1. En av er klassföräldrar är sammankallande klassförälder, du sammankallar till ett första planeringsmöte med klassföräldrarna. Det innebär även att det är du som kommer få information från skolledning och föräldraförening och sedan ansvarar för att de andra föräldrarna får informationen till sig. Vet ni inte vem som är sammankallande? Då är det den som står högst upp av er i klasslistan!
 2. Klassföräldrarna ansvarar för att samla in och betala klassens medlemsavgift på 100 kr per barn och år till Ålstensskolans Föräldraförening. Alla föräldrar med barn i Ålstensskolan är automatiskt medlemmar i föreningen. Avgiften är frivillig men är samtidigt en förutsättning för att verksamheten skall kunna fortsätta.

  Avgiften betalas in, senast den 25 oktober, för hela klassen till Föräldraföreningens plusgiro: 437 21 81-0.

 3. Klassföräldrarna ansvarar för att upprätta (alternativt uppdatera) och distribuera en kontaktlista till klassens föräldrar, lärare och fritidspersonal som innehåller: namn på barnet, namn på föräldrar, mailadress, hemadress, mobil- och telefonnummer. Att vara med på listan är naturligtvis frivilligt.
 4. Minst en av klassföräldrarna ska medverka och vara klassens representant på föräldraråden.

  Föräldrarådsmötena sammankallas ca 5 gånger per läsår av rektorn och är mycket uppskattade forum, öppna för alla skolans föräldrar, för informationsutbyte och möjlighet till diskussion mellan skolans representanter, föräldrar och elever om aktuella händelser.

  Klassföräldrarna ansvarar för att inhämta eventuella synpunkter och förslag från föräldrarna i klassen inför varje föräldraråd samt maila dessa till rektorn minst två veckor före respektive möte.

 5. Klassföräldrarna brukar ordna en aktivitet per termin för barnen eller en familjeaktivitet för både barn och föräldrar i klassen. Det är viktigt att välja aktiviteter där alla kan delta.

  Är du klassförälder i F-klass eller är klassen ny? En uppskattad aktivitet i början av terminen är att ordna en after-work med bara föräldrarna för att just föräldrarna ska lära känna varandra lite mer. Barnen lär känna varandra ändå.

 6. Klassföräldrarna brukar ansvara för fika, avtackning mm vid termins- och skolavslutning för klassen.

  Tänkvärt angående eventuella gåvor. Tänk på att skolans personal är tjänstemän i kommunen och Stockholms stad rekommenderar lärargåvor på max 300 kronor. Ta hänsyn till att alla föräldrar får bidra i mån av möjlighet – alla har inte samma förutsättningar.

Övrigt: Om du redan varit klassförälder för ditt barn som går i denna klass under de två senaste åren kan du välja att låta turen gå till en annan förälder.