Föreningens syfte

Ålstensskolans föräldraförening, främjar samarbetet mellan föräldrar och skola och samarbetar även med andra föräldraföreningar i Bromma i frågor som rör Brommas skolor generellt. Vårt syfte är att: 

 • Påverka, stötta och ge feedback till skolledningen utifrån ett föräldraperspektiv
  • Fånga upp frågeställningar och förbättringsförslag från föräldrar
  • Vara ett bollplank vid eventuella förändringar
 • Förbättra skolmiljön och skolans närmiljö för eleverna
  • Verka där skolans ansvar slutar
  • Förbättra trafikmiljön och bidra till en tryggare skolväg
  • Arbeta för en ökad trygghet i området runt skolan
 • Bidra till ökad gemenskap bland skolans familjer
  • Upprätthålla återkommande traditioner såsom juldagsplundring, prylbytardag etc
  • Förebygga mobbing och utanförskap
 • Stötta skolan ekonomiskt
  • Sätta guldkant på barnens tillvaro där skolan inte har resurser
  • Exempelvis inköp av extra böcker och annan utrustning

Samarbeten

Ålstensskolans föräldraförening har en aktiv styrelse, som samråder med rektor, föräldrarådet (där alla grupper/klasser är representerade), samt elevrådet. 

Finansiering

Ålstensskolans föräldraförening finansieras via medlemsavgifter, 100 kr per barn och läsår, men också via diverse evenemang, exempelvis Ålstensskolans dag, Prylbytardagar m.m. Klassföräldrarna samlar in medlemsavgifterna för respektive klass och betalar in till föräldraföreningens PlusGiro 437 21 81-0 i början av höstterminen.

Vi är en ideell förening och vårt organisationsnummer är 802511-7121.