Kontaktperson

Intäkter

Ålstensskolans föräldraförenings intäkter består nästan uteslutande av medlemsavgifter och detta frivilliga bidrag ger en intäkt ca 45,000 kr per läsår (drygt 500 elever). Medlemsavgiften är 100 kr per elev och läsår.

Då vi kan genomföra aktivitetsdagar såsom Julgransplundring, Ålstensskolans dag och Prylbytardagen, kan dessa inbringa ytterligare intäkter. Tyvärr har vi inte kunnat genomföra dessa varken 2019/20 eller 2020/21 på grund av Covid-19.

Kostnader

Kostnaderna fördelas ungefär så här under ett år:

  • En tredjedel till innemiljö (inklusive skadefria veckor på ca 8000 kr/läsår)
  • En tredjedel till utemiljö samt bidrag till puls
  • En tredjedel till kultur och externa föreläsningar

Kostnaderna motsvarar intäkterna då Ålstensskolans föräldraförening inte går med vinst.