Kontaktperson

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 100 kr per barn och läsår. Den är frivillig men gör mycket gott för våra barn. Pengarna går till att öka trivsel för barnen i sin dagliga skolmiljö, till utvecklande och kulturella aktiviteter  samt till alla våra populära evenemang. För att nämna några exempel har bidrag från medlemskassan möjligjort utflykter för samtliga årkurser till teaterföreställningar, inköp av musikinstrument, ny skolgårdsutrustning och arvode till externa föreläsare i aktuella samhällsämnen som berör våra barn. Som nämnts ovan stöttar en del av kassan våra årliga och uppskattade evenemang såsom Ålstenskolans dag, Julgransplundring med flera. Pengarna har även finansierat scenen på skolgården som gjort ett lyft för alla skolstarter och avslutningar. 

 

Intäkter

Ålstensskolans Föräldraförening har intäkter på cirka 70.000 kronor per läsår. Intäkterna är följande.

– Medlemsavgifterna utgör den största delen av intäkterna, knappt 60%. Ålstensskolan har cirka 550 barn. Med en medlemsavgift på 100 kronor per barn får föräldraföreningen  in cirka 55.000 kronor.

– Ålstensskolans Dag och Julgransplundring, med caféförsäljning, loppmarknad och andra aktiviteter brukar inbringa omkring 11.000 kronor.

– Ytterligare 4.000 kronor kommer in via prylbytardagarna, tröjförsäljning med mera.

Föräldraföreningens intäkter cirka 70.000 kr/läsår

Kostnader

Kostnaderna fördelas ungefär så här:

Cirka en tredjedel av Föräldraföreningens kostnader – 20.000-25.000 kr per läsår – går till sponsring av skolan, exempelvis: – skolgårdsutrustning

– material fritids år 4-5 Kometen – skolpoliserna – elevrådet (skadefria veckor)

De övriga två tredjedelarna av pengarna – 65.000-70.000 kr per läsår går till sponsring av skolan i olika former (läromedel, World Childrens Price, Fruktkorg, Blommor etc) – evenemang, Ålstenskolans Dag och julgransplundring – övriga kostnader

Föräldraföreningens kostnader cirka 70.000 kr/läsår