Kontaktperson

Medlemsavgiften betalas in senast den 25 oktober!
 
Medlemsavgiften samlas varje år in av klassföräldrar eller kassör och hela klassens bidrag betalas in till Föräldraföreningens postgiro.
 
Avgiften är frivillig men är samtidigt en förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta. Pengarna används till att på olika sätt förbättra för eleverna i och utanför skolan, bland annat teaterverksamhet och föreläsningar för eleverna, inköp till skolgården, inköp av böcker till skolans bibliotek, etc. 
 
Medlemsavgift: 100 kronor per barn
Plusgiro: 437 21 81-0
 
För mer information om föreningens ekonomi, se Ekonomi