Styrelsen väljs i enighet med föreningens stadgar på årsmötet i oktober varje år. Inbördes roller fördelades vid efterföljande konstituerande styrelsemöte.

Styrelseordförande Adam Brånby

Kassör Kristina Gens

Ledamot Anna Andersson

Ledamot Sandra Dahl

Ledamot Ulf Bergendal

Ledamot Sofie Scott

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen – maila alstensff@gmail.com

Kommande årsmöte äger rum 2021.10.25 kl 8.30. Maila oss för en Teams länk.