Styrelsen väljs i enighet med föreningens stadgar på årsmötet i oktober varje år. Inbördes roller fördelades vid efterföljande konstituerande styrelsemöte. Styrelsen för 2021-2022 har valts till:

Styrelseordförande Adam Brånby

Kassör Kristina Gens

Ledamot Anna Andersson

Ledamot Sandra Dahl

Ledamot Ulf Bergendal

Ledamot Sofie Scott

Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen – maila alstensff@gmail.com