Alla föräldrar med barn på Ålstensskolan är medlemmar i föräldraföreningen. Tillsammans med skolan skall vi främja elevers trivsel och utveckling samt stärka sammanhållningen i en säker och trygg skolmiljö. Därför finns särskilda intressegrupper som du hittar här på hemsidan. Hör gärna av dig till styrelsen om du är intresserad av att engagera dig i någon intressegrupp. Engagerade föräldrar behövs.