Följ oss på Insta! @alstens_foraldraforening

Alla föräldrar med barn på Ålstensskolan är medlemmar i föräldraföreningen. Tillsammans med skolan skall vi främja elevers trivsel och utveckling samt stärka sammanhållningen i en säker och trygg skolmiljö. Hör gärna av dig till styrelsen om du är intresserad av att engagera dig, engagerade föräldrar behövs!

Syftet med Ålstensskolans föräldraförening är att:

Påverka, stötta och ge feedback till skolledningen utifrån ett föräldraperspektiv
Förbättra skolmiljön och skolans närmiljö för eleverna
Bidra till ökad gemenskap bland skolans familjer
Stötta skolan ekonomiskt