Det huvudsakliga syftet bakom våra olika aktiviteter under skolåret är för att bidra till ökad gemenskap bland skolans familjer och barn.

Är du intresserad av att engagera dig och hjälpa till? Kontakta oss på alstensff@gmail.com.