Kontaktperson

Skolmiljö består av den miljö som barnen vistas i under skoltid. Det är därmed många olika delar som ingår bl. a. luft, ljud, lukt, ljus, fukt, städning, lokalytor, lekplatser och toaletter. Dessutom ingår inredning för såväl inomhusmiljö som utomhusmiljö.

Målet är att barnen ska vistas i en hälsosam och trivsam skolmiljö.

Styrelsen är med och förändrar och påverkar skolan i samarbete med skolans personal. Vårt arbete omfattar:

  • Granskning av skolmiljön, föreslå förbättringsförslag samt bidra med resurser
  • Att verka för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
  • Att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor

Några förändringar/projekt som utförts på vårt initiativ tidigare är:

  • En extra städning per dag för skolans samtliga toaletter
  • Förbättring av städningen i stort på skolan genom regelbunden uppföljning
  • Tydlig genomgång och uppföljning av skolans väsentliga avtal för inomhusmiljön för att kontrollera bullernivåer, radon, ljus och andra uppföljningar som görs följer tillåtna gränser och för att se om avtalen täcker väsentliga områden
  • Investeringsprojekt på skolgården tillsammans med Föräldraföreningens styrelse