Har du bra idéer om nya fokusområden för Föräldraföreningen? Känner du till någon föreläsare som kan vara aktuell för skolans föräldrar eller barn? Vill du hjälpa oss att bidra till att främja våra barns trivsel och utveckling samt stärka sammanhållningen i en säker och trygg skolmiljö? Tveka inte att kontakta oss!

alstensff@gmail.com